Seniordans på Rennesøy våren 2020

Dansedatoer under - fast tid kl. 19.00 – 21.00 på Meieriet i Vikevåg om annet ikke er oppgitt.

Torsdag: 05.03

Torsdag: 19.03

NB! : Onsdag 25.03 er på Bokn arena kl. 10.00 – 15.00

Torsdag : 02.04 

Torsdag: 16.04

Torsdag: 30.04

Torsdag: 14.05

Torsdag: 28.05

Event. Torsdag: 11.06

2020 © Rennesøy Frivilligsentral