Trenger du sommerjobb?

Er du mellom 13 og 17 år og trenger sommerjobb?

Aldersgruppe: 13 til 17 år

SMÅJOBBSENTRALEN I RENNESØY

VI FORMIDLER OPPDRAG TIL UNGDOM MELLOM 13 OG 17 ÅR OG OPPDRAGSGIVERE.

Sommeren 2020 har Småjobbsentralen åpent i uke 26 og 27

f.o.m. 22. juni – t.o.m. 03. juli mandag til fredag kl 09 00 – 14 00

Småjobbsentralen formidler oppdrag mellom ungdom og oppdragsgivere. Oppdragsgiverne er arbeidsgivere, og sikkerhet er deres ansvar.

Krav til minstelønn er kr. 100 pr time, og oppdragene betales kontant pr dag/ pr utført oppdrag.

Ta kontakt med Frivilligsentralen på mobil 402 92 381 eller via e-post: bjorg.vestbo@stavanger.kommune.no 

Det kreves at foresatte godkjenner at du jobber og eget skjema må signeres av din foresatte. Se side 2 i vedlegget - som du må tas med første dag til Frivilligsentralen. 

Brosjyrer småjobbsentral 2020

2020 © Rennesøy Frivilligsentral