Koronainfo på ulike språk
ትግርኛ
Tigrinja

Last ned


Hold avstand.Er det ikke mulig, bruk munnbind - Last ned

Korrekt bruk av tøy munnbind - Last ned

Korrekt bruk av medisinsk munnbind - Last ned


Bruk av ordinære helsetjenester (lydfil)


Korona, graviditet og amming (lydfil)


Informasjon til risikogruppen


ቁሩብ፡ብዙሕ ወይስ ጠቕሊልካ ምርሓቕ?
Litt, mye eller helt avstand


Film om korona situasjonen, hjemmekarantene og isolasjon - film


Generell informasjon om Korona viruset - film


KoronavettregleneNorges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder. Bla. helsenorge.no, helsedirektoratet.no, fhi.no, imdi.no, udir.no, elevkanalen.no
Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, anita@norgesfrivilligsentraler.no 2020 © Rennesøy Frivilligsentral